Popis

Co je cílem projektu?

  1. Společně vytvoříme galerii ilustrací k různým pověstem z Čech, Moravy a Slezska.

  2. Na internetu vyhledáme místa, kde si můžeme přečíst pověsti z různých míst České republiky. Adresy sepíšeme spolu s názvy nalezených pověstí.

  3. Skupiny žáků nacvičí dramatizaci jedné z pověstí. Žáci si sami namalují kulisy, dají dohromady kostýmy a pověst předvedou pro ostatní spolužáky či rodiče. Některého z dospělých požádáme, aby celé vystoupení vyfotografoval. Zdařilé fotografie vystavíme opět v naší galerii.

  4. Na počítači si sepíšeme "školní knihu" vlastních pověstí, které se váží k městu, ve kterém žijeme, nebo které je poblíž naší obce. Knihu doplníme ilustracemi vytvořenými na počítači.

  5. Seznámíme se se zábavami a hrami, které měli rádi naši předkové. Některé si zkusíme zahrát.

 

Komu je projekt určen?

Projekt je určen všem žákům z 1. stupně základní školy, především v 3. - 5. ročníku. Některých částí se mohou zúčastnit i děti z předškolních oddělení mateřské školy.

 

Jak projekt probíhal na naší škole?

Projekt začal 1. února 2005 a ukončili jsme ho 30. listopadu 2005.

 

Co jsme potřebovali?

- knihy pověstí
- běžné pomůcky na výtvarnou výchovu
- počítače (e-mail, Malování, Word)
- skener, fotoaparát

 

Způsob prezentace projektu

Výsledky projektu najdete na internetových stránkách projektu v části Galerie a Odkazy. Pochopitelně jsme své práce také prezentovali na třídní a školní nástěnce i na webových stránkách své školy.

 

Pravidla "hry":

 

Autoři projektu:

Mgr. Lubomír Šára, Základní škola, 538 21 Lukavice
Michal Šára